8(903)322-49-00
8(8352)48-49-00
volga-fishing21@yandex.ru

Крючки

Крючки BAITHOLDER ST.E. KAIDA

Крючки BEAK KAIDA

Крючки ROUND KAIDA

Крючки SODE W/R KAIDA

Набор одинарных крючков